273002

Tork Xpressnap® Napkin Dispenser – Walnut #273002

36,750.00 դր

Tork Xpressnap® Image Line complements your business and tells customers you care about their experience. We guarantee Tork Xpressnap® napkin dispensing system will reduce napkin usage by at least 25% compared with traditional dispensers, helping you to reduce napkin consumption and waste.

  • Beautifully designed napkin dispenser: made of high quality Walnut
  • Easy to load and dispense: great for self-service establishments
  • One-at-a-time dispensing: reduces waste and consumption
  • Winner of the 2014 Red Dot Award for product
System N4
Material Wood
Height 193 mm
Width 203 mm
Depth 136 mm
Colour Brown
Category:
Tork Xpressnap® Napkin Dispensers are perfect for self-service restaurants. The system will help you to reduce your napkin consumption by 25% compared to traditional napkin dispensers. Tork Xpressnap® Extra Soft Leaf Design White Dispenser Napkins 2-ply are ideal for establishments that care about convenience and want to give a quality impression by providing a large, extra-thick napkin with a sophisticated design.

  • The napkins are decorated with elegant white-leaf designs which enhance the quality of the napkin.
  • A larger (when unfolded), thick and soft 2-ply napkin, a part of creating a better guest experience.
  • Unique pack solution, bundles are protected by a plastic bag for improved hygiene and handling.
System N4 – Interfolded napkin system
Unfolded Length 21.3 cm
Unfolded Width 33 cm
Folded Length 10.7 cm
Folded Width 16.5 cm
Ply 2
Print Yes
Embossing Yes
Colour White
   
   
   
   

Tork Xpressnap® անձեռոցիկները գերազանց են այնպիսի հաստատությունների համար, որտեղ և դիզայնը և թե հարմարավետությունը կարևոր են: Անձեռոցիկի գեղեցիկ դիզայնը անտարբեր չի թողնի ոչ մեկին: Այն ավելի հաստ է քան սովորական անձեռոցիկները, և ունի տերևի գեղեցիկ դաջվածք:

Տեսակ N4
Բացված թղթի երկարություն 21.3 սմ
Բացված թղթի լայնություն 33 սմ
Ծալված թղթի երկարություն 10.7 սմ
Ծալված թղթի լայնություն 16.5 սմ
Շերտ 2
Տպագրություն Առկա է
Դաջվածք Առկա է
Գույն Սպիտակ
 

Additional Information

Dimensions 147 x 198 x 158 mm